Ставлячи відмітку, Ви надаєте згоду на збір та обробку персональних даних (прізвища, ім’я, віку, аудіовізуального твору, номеру телефону, пошти, міста проживання та інших даних) з метою використання в аудіовізуальному творі Мистецького проєкту «Віртуальний хор в Україні», публікації в титрах цього проєкту (аудіовізуальний твір, ім’я та прізвища, місце проживання); для поширення у ЗМІ та мережі інтернет (аудіовізуальний твір, ім’я та прізвище); для координації дій та зв’язку (електронна пошта, номер телефону, ім’я та прізвище) та підтверджуєте те, що ознайомлений/(а) з метою обробки персональних даних та правами, наданими згідно з ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».